Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Термопомпи въздух-вода

Виж повече

Дайкин: още една стъпка в развитието на термопомпите, голям скок по пътя за опазването на природата

Дайкин термопомпи осигуряват:

  • най-ниски експлоатационни разходи;
  • нулеви вредни емисии там където работят;
  • те не отнемат от вашето време за снабдяване с гориво;
  • имат напълно автоматичен контрол и високо ниво на сигурност;
  • те са напълно безопасни.

За да ви убедим, че внедряването на термопомпи у дома и в бизнес-сградите е правилно решение, ще ви представим ключова информация за ползването на термопомпи: принцип на действие на термопомпи и  предизвикателствата пред опазването на природата.

Енергоефективност – какво означава това и има ли отношение към използването на термопомпи

Енергийната ефективност е важна за околната среда, глобалната икономика и личните ви сметки. Дайкин е заслужила зелено сърце като символ на зелената си политика и това, че служителите й приемат за своя лична кауза опазването на околната среда. Термопомпи Дайкин са част от зелената политика на компанията; политика, която фирма ММС изповядва и подкрепя с действия.

Енергия означава способността на едно тяло да извършва работа. Консумацията на енергия е количеството енергия, изразходвана от процес, система или уред (печки, хладилници, термопомпи, климатици), от човек или от цял бизнес. В крайна сметка енергийната ефективност означава да направите повече действия с по-малко енергия. В този смисъл, какво разбираме под енергийна ефективност на термопомпи Дайкин. Сграда, която не само генерира, но и задържа голямото количество топлина, е енергоефективна. Сградите са потребители на 40% от консумираната енергия, от които 75% са за отопление и охлаждане и само 25% за топла вода, електричество и уреди. Ето тук е ясна ролята на Дайкин термопомпи.

Термопомпи Дайкин изпълняват ангажиментите на Дайкин за енергоефективност

Природата предоставя своите неограничени ресурси като въздух и вода, които нашите термопомпи трансформират в енергия за отопление, охлаждане или битова гореща вода.

Какъв е принципът на действие на всички термопомпи? Действието на термопомпи е като на хладилник, но потокът на топлината е в точно обратната посока: при хладилника топлината се отвежда от вътре навън, а при интересуващите ни термопомпи топлината от вън се отвежда вътре.  И тук, както е при хладилника и климатиците, е важен хладилният агент (газ, фреон). Този газ се ползва във всички термопомпи заради способността му да завира при по-ниска температура. Вътре в самите термопомпи взаимодействието с хладилния агент стартира термодинамичен процес, който изпомпва топлината от място с по-ниска към място с по-висока температура. За повишаване на температурата във всички термопомпи се компресира парата от хладилния агент, така че температурата да е достатъчно висока, за да отоплява и да подгрява  вода.

Този процес е впечатляващо продуктивен, защото новите термопомпи използват малко количество електрическа енергия за своите системи и ви правят независими от другите видове горива. Най-важният параметър на една термопомпа,  коефициентът на енергийна ефективност  (СОР), представлява съотношението  на произведената към изразходвана енергия. За най-ефективен начин за отопление, охлаждане и производство на гореща вода в сградите се ползват термопомпи. С 1 kWh изразходвана ел. енергия добрите термопомпи добиват от 3 до 5 kWh топлина.  Термопомпи въздух-вода, използващи въздуха като източник на енергия, са с по-ниски първоначални разходи. През последните 5 години се предлагат термопомпи въздух-вода, които работят до -20°С околна температура. За термопомпи  въздух-вода обикновено посочената стойност на СОР е за околна температура 7˚С.

Термопомпи с фреон и неговото влияние върху озоновия слой

Благодарение на постоянния си стремеж към иновации и природосъобразност, Дайкин са първи на пазара с термопомпа с фреон R32. Новият хладилен агент R-32, който Дайкин и фирма ММС предлагат, прави новата система до 3 пъти по-екологична - ПГЗ (Потенциал за глобално затопляне) е едва 32% в сравнение с досегашните хладилни агенти.

Тъй като R-32 спада към категорията на труднозапалимите хладилни агенти, той може да се използва безопасно в повечето климатици и термопомпи. R-32, както и R-410A, ползвани в Дайкин термопомпи, са нискотоксични хладилни агенти. Ето още една причина да ви кажем, че нашите термопомпи са абсолютно безопасни и щадят околната среда, като отделят най-малко количество CO2, пазят озоновия ни слой и спестяват ползването на енергия от невъзобновяеми ресурси.  Хладилните агенти от предишното поколение (като R-22) имаха унищожителен ефект върху стратосферния озонов слой, тъй като те съдържаха хлор.

За да видите пълните описания на термопомпите, които предлага Дайкин, моля, обърнете се към официалния дистрибутор за България фирма ММС на Национален тел. номер 0 700 20 290 и вижте в секцията продукти на: www.mmc.bg.

Термопомпи на Дайкин: тип въздух-въздух, въздух-вода и хибридни

Накратко за предимствата на някои от моделите термопомпи:

Термопомпи Daikin Altherma: въздух-вода за нискотемпературни приложения използват възобновяема енергия от околния въздух.  Ползват още фреон R-32, както и инверторно управление, което оптимизира разхода на енергия, съобразявайки работата на мотора на нашите термопомпи с външните климатични уловия. Интегрираната сплит система се състои от обединено всичко-в-едно вътрешно тяло, съставено от подова термопомпа и бойлер за топла вода, което заема много малко място на пода. Ниско температурната Алтерма на Дайкин се предлага в четири варианта: със соларен модул, със стенно тяло, с вграден водосъдържател, моноблок.

Термопомпи Алтерма 3, високотемпературна: 75% от енергията е от въздуха, а хладилният агент и компресорът прехвърлят температурата от външния въздух към водата с минимални разходи на електричество. Тези термопомпи Дайкин се предлагат в 3 възможни варианта: модел само за отопление, реверсивен модел (системата обръща режима си през лятото и охлажда), двузонов модел (създава две отделни температурни зони).

Алтерма Геотермална. Земята пази геотермална топлина с 10C на дълбочина 15 метра. Дайкин термопомпи „улавят“ тази топлина и я предават до дома ви. С помощта на подпочвена сонда, разположена под повърхността, сместа от вода и антифриз, наричана "солен разтвор" се изпомпва във веригата и преминава в термопомпен агрегат, където топлината се предава на хладилен агент, който се компресира. Този тип термопомпи са по-ефективни от термопомпа тип "въздух-вода" тогава, когато средната зимна температура спадне под 3°C.

Алтерма Хибридна: Хибридната технология комбинира газов кондензен котeл с термопомпа въздух-вода за ефективно отопление, охлаждане и топлене на вода. Когато външната температура спадне драстично, тези термопомпи преминават автоматично само на работа на газ.

Заслужават вашето внимание и термопомпи ltherma Flex Type: система за централно отопление с индивидуално управление за жилищни кооперации и многофамилни къщи, както и Алтерма нискотемпературни термопомпи с фреон R410 .

 

Енергоефективност – какво означава това и има ли отношение към използването на термопомпи

Термопомпи Дайкин изпълняват ангажиментите на Дайкин за енергоефективност 

Термопомпи с фреон и неговото влияние върху озоновия слой

Термопомпи на Дайкин: тип въздух-въздух, въздух-вода и хибридни