Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Гаранционно и извънгаранционно обслужване

Гаранция

1. Климатиците на Daikin са с 3 ( три) години пълна гаранция и ММС като официален представител на Daikin я предлага на клиентите си , без да изисква допълнителни профилактики или проверки на системите през този период.                                                                                                      

2. Гаранционният период на климатици Дайкин е валиден при монтаж от страна на MMC  или оторизирана от него монтажна фирма.

3. Гаранционният период започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация, но не по-късно от 2 календарни месеца от датата на извършване на доставката на техниката и е валиден само с оригинална гаранционна карта, в която е описан моделът и серийният номер на климатика.

4. В гаранционния срок се покрива всяка техническа неизправност по конструкцията на климатичната техника, възникнала от фабричен дефект.                                                          

5. Срокът за посещение и констатиране на проблем по време на гаранционния срок е до 3 работни дни след подадена рекламация в офисите на фирма ММС.                                                          

6. Срокът за отстраняване на констатиран дефект по време на гаранционния период е до 5 работни дни, ако не се изисква доставка и замяна на резервна част и 2-4 седмици в случай на необходимост от доставка на резервна част от Дайкин.

7. Срокът на осигуряване на резервни части от производителя Дайкин е 10 години от закупуването на климатика.

8. Настоящата гаранция не се отнася за следните случаи:

- почистване на въздушни филтри;

- подмяна на фотокаталитичен филтър, био-филтър, филтър от титаниев апатит, flash streamer;

- подмяна на батерии за дистанционно управление;

- почистване на външния компресорно-кондензаторен агрегат от замърсяване и попадане на листа и чужди тела;

- почистване и преправяне на кондензи и кабел-канали на вътрешно/външно тялo.

9. Настоящата гаранция не покрива възникнали технически проблеми в следните случаи:

- при демонтаж, опит за ремонт и преместване на уреда от неоторизирани лица;

 - при промяна на конструкцията на помещението;

- при щети нанесени от природни бедствия, аномалии в електроснабдителната мрежа и вандализъм.                               

10. Преди да започне екполатацията на климатичната техника или да подадете сигнал за неизправност е задължително да се запознаете внимателно с инструкцията за експлоатация на уреда.

11. При липса на дефект или повреда след посещение на сервизен специалист, клиентът е длъжен да заплати разходите за посещението в размер, установен по актуална ценова сервизна листа на ММС , публикувана в сайта на фирмата.

 

 

Гаранционно и извънгаранционно обслужване

В качеството си на оторизиран дилър на климатична техника Дайкин, MMC инк  има всички права за извършване на сервизни дейности. За осигуряване на висококачествени ремонти работи, ние разполагаме с персонал, който ежегодно преминава обучения в централата на Дайкин и  през периодични вътрешни атестации. Нашите сервизни техници имат на разположение   широк набор от специализирана литература и технически документация за всеки един от продуктите на Дайкин. Следват се ясни алгоритми по диагностициране на проблема и неговото отстраняване, като се стремим това да се извършва в най-кратки срокове.
 
Гаранционното обслужване обхваща три годишен период, през който ние Ви гарантираме, че ще получите необходимото внимание при възникване на проблем с Вашата климатична техника, който ще бъде разрешен компетентно и възможно най-бързо.
 
Климатиците Дайкин притежават система за самодиагностика, която се извършва изключително бързо и лесно и е достъпна до всеки потребител. Така, когато ни се обадите, ние ще знаем какъв е проблемът, което значително съкращава времето за диагностициране.
  
За осигуряване на по-широко териториално покритие, ММС Инк има сервизни бази в градове Варна, София, Бургас и Русе,  които са напълно оборудвани за извършване на ремонтни работи. Стремим се да поддържаме на склад голяма част от резервните части, за да можем бързо да реагираме при възникнала необходимост от подмяна.
 
ММС Инк ползва софтуер, който дава възможност за изготвяне на анализи на сервизната дейност и на типа проблеми, които възникват. Тази  информация е на разположение на Дайкин и изключително много способства непрекъснатото развитие и подобрявна качеството на техниката. 
 
Ние сериозно анализираме мнението на нашите клиенти. Стремим се да поддържаме високо ниво на обслужване.
 
За заявки към сервиза, моля позвънете на телефоните в нашите офиси или на национелен номер 0700 20 290.

© 2024 ММС Инк Всички права запазени