Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Вентилацията в магазини и офиси

III част от поредицата „Експертни начини за вентилация на офиси и магазини“ от ММС – професионални съвети как да проветрявате офиси и магазини за свежа, здравословна и безопасна работна среда.

 

Към част 2-ра.

 

В тази последна част ще разгледаме вентилацията в малки магазини и офиси.

 

Вентилацията в малки магазини

 

В малките магазини, управлението на вентилацията и климатизацията чрез дистанционно управление често е отговорност на служителите . Повечето знаят мястото и начина на управление на климатиците, но не всички знаят къде са смукателните и нагнетателните отвори на вентилационната система. А още по-малко хора знаят и как правилно да я управляват.

В магазините има два основни начина на вентилация:

 

1. Магазини с вентилация посредством вентилатор.

Mагазините, които се вентилират с обикновен вентилатор не оползотворяват отпадната топлина или студ. Често се наблюдава нагнетателен отвор към входа на магазина, а изходящият въздух често се изхвърля отзад или през покрива на сградата. Задължително е и наличието на филтри от нагнетателната част, така че да не навлизат замърсители от улицата!

 

2. Магазини с вентилация посредством вентилационен блок за рециклиране на топлина.

Mагазините с вентилация с Heat Recovery блок използват отпадния въздух, за да загреят (зимно време) или изстудят (лете) входящия въздух и така постигат по-висока ефективност. Тези системи често се монтират в скрит таван и имат собствено дистанционно управление.

 

Какво да предприемем, за да осигурим правилна вентилация?

 

 1 Проверете инсталираната техника - видът система, местоположението на решетките и дистанционното управление

 2 Проверете чистотата на филтрите - замърсените филтри пречат на ефективността и нормалната работа на системата. Важно е редовно да се почистват филтрите.

 3 Проверете дистанционното управление - често вентилацията е интегрирана в дистанционното на климатика. Подсигурете се, че вентилацията работи в преходните сезони (пролет/есен).

 4 При липсваща или недостатъчна вентилация, отворете прозорците, за да създадете поток на въздух през целия магазин.

 

Вентилацията в офиси

 

В малките офиси и магазини, управлението на вентилацията е отговорност или на служител в офиса, или на компанията за сграден мениджмънт. Подобно на вентилацията в малки магазини, проверете на първо място вида на инсталираната техника, мястото на вентилационните отвори и дистанционното управление.

Важно е да знаете кога и как работи системата и да имате ясен график за нейната поддръжка. Добре е филтрите да се почистват веднъж месечно, а веднъж годишно да се сменят.

Ако усетите, че вентилационната система не се справя с отвеждането на застоялия въздух, можете да отворите прозорците за 10 минути на час. Причините за недостига на вентилация могат да са от неправилно проектирана система или променено устройство на помещението.

Концентрацията на СО2 в конферентните зали

Важно е конферетните зали да имат осигурена добра вентилация. Високата концентрация на СОможе да доведе до понижена концентрация и продуктивност. За бързо проветряване е препоръчителна употребата на вентилационната система съвместно с отворени прозорци.

 

Надяваме се поредицата „Експертни начини за вентилация на офиси и магазини“ е била информативна. За повече информация можете да се свържете с представител на ММС, а предложенията ни за вентилация можете да разгледате тук.

© 2024 ММС Инк Всички права запазени