Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Покупка на климатик от MMC Инк. с 0% оскъпяване

За MMC

Вариантите, които предлагаме за покупката на климатик на изплащане са с целеви потребителски кредит към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД или чрез кредит „Енергийна ефективност”. 

TBI Credit: 
Вземете сега с 0% лихва, без такси и 0% ГПР климатик само с TBI Credit!!! 

 

Промоцията е валидна до 30.09.2015

• 0 % фиксирана лихва за целия период на кредита 
• срок на кредита: 6 месеца 
• с първоначална вноска 
• важи за всички сплит системи 

Пример 
При общ размер на кредита и цена на стоката, когато тя се заплаща в брой, от 1200 лв. общата сума, дължима от потребителя е 1200 лв, първоначална вноска 200 лв и 5 равни месечни вноски по 200.00 лв. - ГПР - 0% 

Изисквания: 
За потребителски кредит могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица. Необходимо е само да имат постоянни доходи. 


Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица: 

- Копие на лична лична карта на кредитоискателя, заверена с текст „Вярно с оригинала” и подпис на физическото лице. 


Необходими документи за кандидатстване на юридически лица: 

- Копия от първо и последно съдебно решение; 
- Копие от идентификационен код по БУЛСТАТ; 
- Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването; 
- Лична карта на собственика/управителя/или упълномощено за целта лице. 

Всички копия трябва да са заверени с "Вярно с оригинала" и печат на юридическото лице. 

Процедура: 

- Попълване на искане за потребителски кредит. 
- Време за разглеждане на искането - до 15 минути. 

При одобрение, клиентът сключва договор за финансиране на избраната стока. 


Програма "Енергийна ефективност" 
Кредит енергийна ефективност Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома - REECL 

Изисквания: 

Възстановете до 20 % от стойността с одобрените модели на Daikin по «Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност в дома» 

Агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, разработиха нова кредитна линия за жилищния сектор на стойност 50 млн. евро с цел подпомагане на българските домакинства в намаляване разходите за отопление. 

Средствата са предоставени на Обединена българска банка за отпускане на потребителски кредити. 

Как да кандидатствам? 

С помощта на специалисти избирате най-подходящия енергоспестяващ модел климатична инсталация. 
Получавате изготвената за Вас оферта – образец. 
Във всички клонове на одобрените по програмата банки попълвате Молба за получаване на потребителски кредит КРЕДИТ ЕНЕРГИЯ. 

Необходими документи: 

Лична карта (копие) 
Оферта - образец 

Как се усвоява кредита? 

В брой, изплащане на Кредитополучателя 
По банков път към фирмата доставчик 

Как ще ми бъдат възстановени 20% от направените разходи?
След успешното завършване на проекта предоставяте на Банката: 

Оригинална фактура за закупените енергоспетяващи съоръжения. 
Протокол-образец за извършените дейности. 

Попълвате молба - формуляр за 20% безвъзмездна помощ. При положителен отговор сумата се възстановява по избор на Кредитополучателя чрез: 

Намаляване размера на погасителните вноски. 
Съкращаване периода на изплащане.