Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

ММС Инк. с внедрени нови фирмени политики

За MMC

От месец май ММС Инк. внедри система на управлението на качеството на база международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008, политика по околната среда и политика по здраве и безопасност при работа. 

Основният стремеж на ММС Инк. е да предлага услуги с високо качество, въз основа на високия професионализъм и етика на своите служители, като напълно задоволява желанията и очакванията на своите клиенти. С внедрената политика по опазване на околната среда ММС Инк. поема ангажимента да постави като приоритет опазването на околната среда и предпазването й от замърсяване при изпълнение на работните процеси.С приемането на политиката по здраве и безопасност при работа, ММС. Инк. поема отговорност да защитата здравето на своите служители като се ангажира с осигуряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на условията за здравословен и безопасен труд при изпълнение на дейностите на фирмата.