Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Конкурс за детска рисунка на тема "Чист въздух, чист свят през детските очи"

За MMC

Приключи конкурсът за детска рисунка "Чист въздух, чист свят през детските очи"!

Поздравления за успешното представяне на децата от ДГ "Буратино" и ДГ "Детелина", гр. Пловдив. Благодарение на активното си участие, те спечелиха въздухочистител Daikin за детската си градина. На 23.11.2020 се състои и връчването на наградите:

   

   

 

 

 

„Спечели въздухопречиствател за своята детска градина„       

 

Подобрете качеството на въздуха в детската градина! 

Идва есента, a с нея придружаващите есенни алергии, вируси и бактерии. 

Децата ни прекарват една голяма част от времето си затворени в помещенията в детските градини, ето защо Дайкин и ММС Инк  поемат инициативата за един по-чист въздух за нашите деца. 

 

Чист въздух, защото Дайкин мисли за Вас !

Важно!

Скъпи родители, педагози и участници,

С оглед влошаващата се пандемична обстановка и вероятността от затваряне на детските заведения, ММС Инк съкращава срока за подаване на рисунки на тема „Чист въздух, чист свят“ до 15.11.2020г.

Печелившите публикации ще бъдат обявени на 17.11., а наградите ще бъдат връчени на печелившите групи до 20.11.2020г. Желаем успех на всички участници!

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА,

проведен под надслов „Чист въздух, чист свят през детските очи“ 

I. Организатор на конкурс за детска рисунка 

1.1. Конкурсът за детска рисунка на тема „Чист въздух, чист свят през детските очи“ се организира и провежда от ММС Инк ЕООД  (“Организатор”).
 

1.2. Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на конкурса („Официални Правила”) и промените, направени от Организатора му.


1.3. С участието си в този конкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му, и се съгласява да ги спазва. 

1.4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени на интернет страниците на www.mmc.bg  и https://www.facebook.com/events/787421358501223/?active_tab=discussion
1.5. Организаторът на конкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила с публикуването им на интернет страниците на www.mmc.bg и https://www.facebook.com/events/787421358501223/?active_tab=discussion

II. Период на провеждане на конкурса за рисунка 

2.1. Конкурсът за детска рисунка на тема „ Чист въздух,чист свят през детските очи “, наричан по-долу, за краткост „конкурсът” започва на 21.09.2020г. и ще продължи до 15.11.2020 г. включително. 

III. Право на участие 

3.1. Конкурсът е отворен за участие на всички деца на възраст между 3 и 7 години и  посещаващи детски градини.
3.2. Участието в конкурса е свързано със спазване на официалните му правила. 

IV. Механизъм на конкурса 

4.1. Конкурсът за рисунка се провежда във Фейсбук.

4.2. Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с информация: град , име на детска градина, група в детската градина 

4.3. Рисунки, които не са придружени от посочените в точка 4.2 данни не се класират.

4.4. Няма ограничение за броя на рисунките, с които едно дете може да участва в конкурса. 

4.5. Наградените рисунки не могат да бъдат от една и съща група на една детска градина.

V.Класиране и награда 

5.1. Критерий за избор на победител -  Двама от участниците с най-много харесвания, споделяния и коментари на рисунка във Фейсбук страницата на събитието:  https://www.facebook.com/events/787421358501223/?active_tab=discussion

5.2 Награди – два броя въздухоочистители Дайкин модел: MC70L -  

 

https://mmc.bg/Въздухопречиствател-с-технология-Streamer-pid22.html

 

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

5.3. В срок от 5 дни след обявения край на конкурса, Организаторът ще публикува победителите в старниците си www.mmc.bg и фейсбук https://www.facebook.com/events/787421358501223/?active_tab=discussion

Наградата се връчва на Групата и Детската градина, която е описана под рисунката, а не персонално на детето, което я е нарисувало!

VI. Условия за участие 

6.1. Организаторът запазва правото си да унищожи всяка рисунка, която противоречи на закона, морала или добрите нрави.
6.2. Участието не е обвързано със закупуването на продукти или плащането на такса за участие. 

6.3. Участниците декларират съгласие рисунките да бъдат използвани за всякакви рекламни цели на ММС Инк .
6.4. Правото на ползване се отстъпва безвъзмездно от страна на участниците.
6.5. Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към Организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предоставената от този участник рисунка, съгласно настоящите Официални условия. 

VII. Отговорност 

7.1. Прекратяване на конкурса - Организаторът на конкурса има право едностранно да прекрати конкурса, като оповести това си решение, както е описано в Раздел I на Официалните правила, в случай че се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.Организаторът не гарантира, че достъпът до Фейсбук страницата на ММС или тази за Конкурса на сайта на ММС Инк ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Организатора.Организаторът не носи отговорност, в случай, че на територията на страна, различна от Република България, настоящият конкурс не отговаря на местните законови изисквания. В такъв случай отговорен за участието си и регистрацията си в конкурса е самият участник. Същият, в случай, че се намира извън Република България, е длъжен сам да проверява дали има право да участва в настоящият конкурс, съгласно местното законодателство.

7.2. С участието си в настоящия конкурс, участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна. 

7.3.Организаторът на конкурса поема задължението, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.Организаторът ММС Инк е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

 

VIII. Съдебни спорове 

8.1. Всеки потенциален спор между Организатора на конкурса и участниците в него се решава чрез взаимно споразумение.
8.2. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. 

IX. Допълнителни условия 

9.1. Допълнителна информация, свързана с конкурса може да бъде получена чрез запитване на e-mail адрес: office@mmc.bg или на телефонни номера 0700 20 290 

9.2. Конкурсът се провежда при условията на настоящите Официални правила и всеки участник заявява, че е запознат и се съгласява да ги спазва.