Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.
Приемам | Разбери повече

Алтерма Хибридна

Естествената комбинация

Алтерма Хибридна novo

Сподели

Обади се и ние ще ви изготвим безплатно оптимална оферта, точно според вашите нужди и предпочитания.

Хибридната технология комбинира газов кондензен котeл с термопомпа въздух-вода за ефективно отопление,охлаждане и топла вода.

С малкия си размер и лесен за употреба интерфейс е перфектният избор за замяна на традиционните газови котли.

Защо да изберем хибридна термопомпа Дайкин ?

  • Автоматично превключване между работа на термопомпа,газов котел или хибриден режим,като винаги се избира най-икономичния режим
  • Ниски текущи разходи за битова гореща вода
  • Отопление с до 60% възобновяема енергия без да се налага смяна на радиаторите
  • Лесен и бърз монтаж
  • Сигурност при бъдещи промени в цените на газта и електроенергията

Системата е програмирана да избира автоматично правиланат комбинация от технологии,за да увеличи енергийната ефективнност и да осигури комфорт.

Технологията на кондензия котел преобразува неизползваната енергия от димните газове в полезна топлинна енергия без загуби.По-ниско потребление на

енергия означава по-малко разходи за отопление,по-малко използване на енергийни ресурси и намаление на емисиите от CO2.

 

Хибридната термопомпа на Дайкин Алтерма автоматично избира работния режим:

Работа в термопомпен режим

Термопомпата, интегрирана в хибридната термопомпена система Daikin Altherma, е най-добрата налична технология за оптимизиране на текущите разходи при умерени външни температури, което води до коефициент на преобразуване на енергията от 5,041 !

Работа в хибриден режим

Ако е необходимо високо топлинно натоварване или за постигане на максималната ефективност при текущите условия както газовият котел, така и термопомпата работят едновременно по най-икономичния начин. Интензивността на водния поток ще се регулира автоматично, за да се осигури възможност за намаляване на температурата на водата, преминаваща от радиаторите към термопомпата и по този начин да се увеличи ефективността на термопомпата. Точното време на превключване от режим на термопомпа в хибриден режим зависи от характеристиките на къщата, цените на енергията и настройката за необходима вътрешна температура.

Работа на газ

Когато външната температура спадне драстично, работата в хибриден режим вече не е ефективна. В този момент уредът ще превключи автоматично само на работа на газ.

Битовата гореща вода

 
Загрява се посрведством газовата кондензна технология :студена вода от чешмата преминава директно в специален двоен топлообменник ,което позволява оптимално и постоянно кондензиране на димните газове по време на загряването на битовата гореща вода , с което се осигурява ефективно повишение от 10-15% в сравнение с традиционните газово кондензни котли.
 
 
климатик
климатик
климатик

 

монтаж Daikin климатик

В качеството си на оторизиран дилър на висококачествена климатична техника Дайкин, MMC Инк е напълно наясно с голямата отговорност, която носим при извършване на монтажните работи. За целта, ние разполагаме с персонал, който ежегодно преминава обучения в централата на Дайкин и  през периодични вътрешни атестации и имат на на разположение   широк набор от специализирана литература и технически документация за всеки един от продуктите на Дайкин. 
 
Освен персоналът, изключително важни са и инструментите и материалите, които се използват. Затова ние:
 
1.   Използваме висококачествена пробивната техника за направата на отворите в стената, както и прахосмукачка, за да сведем до минимум опрашаването на Вашия дом.

2.   Използваме медна тръба с дебелина, която гарантира,че по време на монтажа тя няма да се пречупи и да предизвика загуба на фреон.

3.   Обличаме медната тръба с изолация за намаляването на загубите .

4.   Използваме PVC канали, за да запасим Вашия интериор максимално.

5.   Задължително извършваме вакуумиране на климатика .

6.   Събираме всички отпадъци от  кашони, фолиа и други и ги изхвърляме на определените за това места.

7.   Стремим се да удовлетворим Вашите желания и да останете доволни от нашата работа.


Преди започването на монтажа от изключителна важност е правилният избор на място. За да може Вашият климатик да работи коректно, трябва да се избере място, на което няма мебели, които да му пречат, да има достатъчно пространство за свободното движение на въздушния поток, да бъде нивелиран и да има възможност за извеждане на конденза.  Външното тяло да е монтирано на здрава основа и да е лесно достъпно за бъдещо сервизно обслужване.
 
 За всички предлагани от нас продукти на Дайкин осигуряваме монтаж във всяка точка на страната със собствени екипи или специалистите на нашите партньори.
 
Подробна информация за това, какво се включва в монтажа  вижте тук

1. Климатиците на Daikin са с 3 (три) години пълна гаранция и ММС като официален представител на Daikin я предлага на клиентите си , без да изисква допълнителни профилактики или проверки на системите през този период.                                                                                                      

2. Гаранционният период на климатици Дайкин е валиден при монтаж от страна на MMC.

3. Гаранционният период започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация, но не по-късно от 2 календарни месеца от датата на извършване на доставката на техниката и е валиден само с оригинална гаранционна карта, в която е описан моделът и серийният номер на климатика.

4. В гаранционния срок се покрива всяка техническа неизправност по конструкцията на климатичната техника, възникнала от фабричен дефект.                          

5. Срокът за отстраняване на констатиран дефект по време на гаранционния период е законно установеният в ЗЗП .

6. Срокът на осигуряване на резервни части от производителя Дайкин е 10 години от закупуването на климатика.

7. Настоящата гаранция не се отнася за следните случаи:

- почистване на въздушни филтри;

- подмяна на фотокаталитичен филтър, био-филтър, филтър от титаниев апатит, flash streamer;

- подмяна на батерии за дистанционно управление;

- почистване на външния компресорно-кондензаторен агрегат от замърсяване и попадане на листа и чужди тела;

- почистване и преправяне на кондензи и кабел-канали на вътрешно/външно тялo.

8. Настоящата гаранция не покрива възникнали технически проблеми в следните случаи:

- при демонтаж, опит за ремонт и преместване на уреда от неоторизирани лица;

 - при промяна на конструкцията на помещението;

- при щети нанесени от природни бедствия, аномалии в електроснабдителната мрежа и вандализъм.                               

9. Преди да започне екполатацията на климатичната техника или да подадете сигнал за неизправност е задължително да се запознаете внимателно с инструкцията за експлоатация на уреда.

10. При липса на дефект или повреда след посещение на сервизен специалист, клиентът е длъжен да заплати разходите за посещението в размер, установен по актуална ценова сервизна листа на ММС , публикувана в сайта на фирмата.

Алтерма Хибридна
Алтерма Хибридна
Алтерма Хибридна
Алтерма Хибридна