Гаранционно и извънгаранционно обслужване

В качеството си на оторизиран дилър на климатична техника Дайкин, MMC инк  има всички права за извършване на сервизни дейности. За осигуряване на висококачествени ремонти работи, ние разполагаме с персонал, който ежегодно преминава обучения в централата на Дайкин и  през периодични вътрешни атестации. Нашите сервизни техници имат на разположение   широк набор от специализирана литература и технически документация за всеки един от продуктите на Дайкин. Следват се ясни алгоритми по диагностициране на проблема и неговото отстраняване, като се стремим това да се извършва в най-кратки срокове.
 
Гаранционното обслужване обхваща три годишен период, през който ние Ви гарантираме, че ще получите необходимото внимание при възникване на проблем с Вашата климатична техника, който ще бъде разрешен компетентно и възможно най-бързо.
 
Климатиците Дайкин притежават система за самодиагностика, която се извършва изключително бързо и лесно и е достъпна до всеки потребител. Така, когато ни се обадите, ние ще знаем какъв е проблемът, което значително съкращава времето за диагностициране.
  
За осигуряване на по-широко териториално покритие, ММС Инк има сервизни бази в градове Варна, София, Бургас и Русе,  които са напълно оборудвани за извършване на ремонтни работи. Стремим се да поддържаме на склад голяма част от резервните части, за да можем бързо да реагираме при възникнала необходимост от подмяна.
 
ММС Инк ползва софтуер, който дава възможност за изготвяне на анализи на сервизната дейност и на типа проблеми, които възникват. Тази  информация е на разположение на Дайкин и изключително много способства непрекъснатото развитие и подобрявна качеството на техниката. 
 
Ние сериозно анализираме мнението на нашите клиенти. Стремим се да поддържаме високо ниво на обслужване.
 
За заявки към сервиза, моля позвънете на телефоните в нашите офиси или на национелен номер 0700 20 290.